cikgu YaTie
TAHAP-TAHAP KOGNITIF BLOOM - dapat membantu guru-guru untuk membina item soalan...

a) Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah bertujuan mengetahui tahap kognitif pelajar.

b) Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu: Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian.

Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

TAHAP
Pengetahuan
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas

ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
nyatakan,
terangkan,
namakan
labelkan
TAHAP
Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf.

ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
pilih,
terangkan,
tulis semula
TAHAP
Penggunaan / Aplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf daripada data dll.
ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
selesaikan,
ramalkan,
cari,
kesilapan,
bina alat.
TAHAP
Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara bahagian, kenali struktur organisasi.
ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
bezakan,
pasti,
pilih
TAHAP
Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.

ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
bina,
hasilkan,
susun,
kembangkan
TAHAP
Penilaian
Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional, atas alasan dalaman atau luaran, mentafsir dan mengkritik
ISTILAH / KATA NAMA DALAM SOALAN
pilih,
berikan,
alasan,
kritikan,
buktikan

Labels: | edit post
0 Responses

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...