cikgu YaTie
6. Huraikan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.

A.PENDAHULUAN ( 3/2 markah )

Pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan setelah dijajah hmpir 450 tahun. Setelah mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen serta mengamalkan prinsip Raja Berpelembagaan. Demokrasi berparlimen ialah satu sistem kerajaan yang dipilih secara bebas oleh rakyat.
Secara umumnya sistem pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada tiga badan yang terlibat iaitu badan perundangan ( legislative ),badan eksekutif ( executive ) dan badan kehakiman ( judicial ). Pemerintahan menjadikan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara. Pengasingan ketiga-tiga badan ini dalam pemerintahan disebut sebagai 'doktrin pengasingan kuasa’

B. ISI ( 20 markah )

A. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan Raja Berpelembagaan

1. Badan Perundangan atau Parlimen

i) Yang Di Pertuan Agong

· Raja Berpelembagaan merupakan Ketua Negara.
· Dipilih secara bergilir-gilir pada setiap lima tahun sekali oleh Majlis Raja-raja
dalam kalangan 9 orang sultan atau raja Melayu
· Yang Dipertuan Agong dalam melaksanakan kuasa pemerintahan bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri

Kuasa Yang Di Pertuan Agong :

· Melantik Perdana Menteri
· Mengisytiharkan pembubaran parlimen atau tidak memperkenankan pembubaran parlimen
· Berkuasa memanggil parlimen supaya bersidang
· Mengisytiharkan undang-undang tentera atau darurat dengan persetujuan Jemaah Menteri
· Bertanggungjawab melindungi dan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak
· Mengadakan mesyuarat Majlis Raja-raja untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan keistimewaan,kehormatan,kedudukan dan kemuliaan Raja-raja Melayu
· Mempunyai kuasa mengampunkan kesalahan-kesalahan lain dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah di Melaka,Pulau Pinang,Sabah,Sarawak dan Wilayah Persekutuan
· Pemerintah tertinggi angkatan tentera dan ketua agama Islam bagi Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan ,Sabah dan Sarawak.
· Memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

ii) Dewan Negara

· Di Malaysia Dewan Negara merupakan Majlis Tertinggi parlimen
· Anggota Dewan Negara dikenali sebagai senator
· Mempunyai 69 orang ahli yang dipilih dan dilantik
· 26 dipilih oleh Dewan-dewan Undangan Negeri
· 43 orang ahli dilantik oleh Yang Di Peruan Agong
· Sama taraf dengan ahli Dewan Rakyat dan boleh dilantik sebagai menteri
· Ahli biasanya terdiri daripada warganegara yang telah berkhidmat dengan cemerlang atau mencapai taraf kegemilangan dalam pelbagai lapangan seperti perkhidmatan awam,perdagangan,perusahaan,pertanian, dan perkhidmatan masyarakat.
· Dewan Negara tidak mempunyai kuasa menolak sesuatu rang undang- undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat
· Hanya berkuasa menangguhkan sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan itu daripada dikemukan kepada Yang Di Pertuan Agong
· Rang undang-undang kewangan hanya boleh ditangguhkan selama satu bulan
· Rang undang-undang lain selama satu tahun
· Bertindak sebagai badan penyemak undang-undang

iii) Dewan Rakyat

· Dewan Rakyat adalah badan perundangan tertinggi negara
· Dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya umum.Dewan Rakyat adalah majlis bagi wakil rakyat
· Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihanraya parlimen
· Bilangan ahli dewan Rakyat ialah seramai 222 orang yang dipilih melalui pilihanraya
· Bilangan keanggotaan ahlinya boleh diubah melalui undang-undang yang diluluskan oleh parlimen
· Jawatan berakhir apabila parlimen dibubarkan
· Tempoh jawatan seseorang ahli Dewan Rakyat ialah lima tahun
· Ahli Dewan Rakyat mestilah mengangkat sumpah taat setia kepada Malaysia dan Perlembagaan Persekutuan sebelum mengambil tempat dalam dewan
· Tugas utama Dewan Rakyat ialah menggubal dan meluluskan rang undang-undang
· Seseorang ahli boleh berhenti bila-bila masa daripada menjadi ahli Dewan Rakyat dengan mengemukakan surat perletakan jawatan kepada Yang Di Pertua Dewan Rakyat
· Jika berlaku kekosongan dalam Dewan Rakyat yang disebabkan oleh perletakan jawatan,kematian atau hilang kelayakan,maka kekosongan tersebut hendaklah diisi dalam tempoh 60 hari mulai tarikh berlaku kekosongan itu di Semenanjung Malaysia atau 90 hari di Sabah dan Sarawak.
· Satu pilihanraya kecil akan diadakan bagi mengisi kekosongan tersebut

2. Badan Eksekutif

i) Jemaah Menteri atau Kabinet

· Badan pembuat dasar tertinggi negara yang menjalankan kuasa eksekutif.
· Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar kerajaan semua perkara dan memberi arahan kepada jentera kerajaan di peringkat persekutuan melaksanakan dasar-dasar tersebut
· Diketuai oleh seorang Perdana Menteri iaitu seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan daripada sebahagian besar ahli-ahli dewan.
· Tugas utama Perdana Menteri ialah mengetuai kabinet,memimpin kerajaan,menjalankan pentadbiran dan menggubal dasar-dasar kerajaan
· Perdana Menteri boleh melantik Timbalan Perdana Menteri,Menteri-menteri,Timbalan-Timbalan Menteri dan setiausaha-setiausaha parlimen untuk membantu beliau dalam melicinkan urusan pentadbiran negara
· Tugas Timbalan Perdana Menteri ialah membantu Perdana Menteri menjalankan tugas-tugas itu semasa Perdana Menteri bercuti atau berada di luar negara.
· Kementerian diketuai oleh seorang Menteri yang akan dibantu oleh Timbalan Menteri,Setiausaha Parlimen,Setiausaha Politik,Ketua Setiausaha Kementerian,pegawai kementerian dan kakitangannya yang dikenali sebagai pegawai kerajaan
· Kementerian lazimnya mempunyai bahagian pusat,negeri dan daerah.
· Selain itu terdapat kementerian yang mempunyai badan tertentu misalnya Arkib Negara Malaysia dan Muzium di bawah Kementerian Kebudayaan,Kesenian dan Pelancongan dan mempunyai Ketua Pengarah.
· Perlantikan pegawai dan menjaga disiplin pegawai beberapa Suruhanjaya dilantik, misalnya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Undang-undang dan kehakiman.

3. Badan Kehakiman

i) Mahkamah Agong/Persekutuan

· Mahkamah Agong merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia
· Mengandungi Ketua Hakim Negara, kedua-dua Hakim Besar Malaya dan Borneo serta tujuh orang hakim Mahkamah Agong
· Biasanya Mahkamah Agong bersidang di dalam panel mengandungi tiga orang hakim yang dipilih oleh Ketua Hakim Negara
· Antara bidang kuasa Mahkamah Agong ialah mendengar dan menentukan rayuan-rayuan kes jenayah dan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi,menentukan sah undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, memutuskan pertikaian di antara kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan atau di antara negeri-negeri dan menasihati Yang Di Pertuan Agong dalam soal menguatkuasa mana-mana peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuanii) Mahkamah Tinggi

· Terdiri daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo
· Mempunyai kuasa pengadilan asal,rayuan dan pengawasan.Mempunyai kuasa yang tidak terhad dalam menjalankan pengadilan ke atas kes jenayah asal.
· Biasanya kes-kes jenayah yang terletak di luar bidang kuasa pengadilan Mahkamah Rendah sahaja dibawa kepada Mahkamah Tinggi untuk pengadilan
· Mahkamah Tinggi mendengar rayuan bagi kes-kes sivil dan jenayah dari Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen.
· Mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas keputusan semua kes sivil dan jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah.Keputusan sivil dan jenayah Mahkamah Tinggi boleh dikemukakan untuk rayuan kepada Mahkamah Agong.

iii) Mahkamah Rendah

· Terdiri daripada Mahkamah Sesyen,Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu.
· Mahkamah Sesyen dipengerusikan oleh seorang pegawai yang digelar hakim
· Beliau mempunyai kuasa pengadilan jenayah bagi semua kesalahan kecuali kesalahan yang membawa hukuman mati dan penjara seumur hidup
· Mempunyai kuasa membicarakan kes-kes sivil yang melibatkan jumlah wang yang tidak dituntut tidak melebihi seratus ribu ringgit
· Mahkamah Majistret pula ditugaskan untuk mengendalikan kes-kes jenayah dan sivil.
· Dipengerusikan oleh seorang majistret yang dilantik oleh Raja atau Yang Di Pertua Negeri bagi negeri tempat majistret itu berkhidmat
· Terbahagi kepada dua peringkat iaitu Mahkamah Majistret Kelas Satu dan Majistret Kelas Dua.
· Mahkamah Majistret kelas satu boleh membicarakan kes sivil yang nilai harta dalam perbicaraan tidak lebih daripada RM25,000.00
· Dalam kes jenayah,mempunyai kuasa untuk membicarakan semua kes yang hukuman maksimum bagi kesalahan itu tidak melebihi 10 tahun penjara atau dihukum denda sahaja
· Majistret Kelas Dua menjalankan tugas-tugas kecil seperti menyebut kes-kes dan membenarkan jaminan.
· Boleh mengadili kes-kes jenayah yang hukuman bagi kesalahan itu tidak lebih daripada 12 bulan penjara atau dengan denda sahaja.
· Kuasa untuk menjatuhkan hukuman juga terhad iaitu tidak lebih daripada enam bulan atau denda tidak lebih daripada RM1000 atau kedua-dua sekali

C.KESIMPULAN ( 2/3 markah )

Secara amnya sistem pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1957 hingga 1963 adalah melalui proses demokrasi.Perlembagaan digubal untuk menjaga kepentingan dan keistimewaan semua kaum yang ada.
Prinsip-prinsip yang menentukan bentuk kerajaan yang boleh didirikan dan kuasa yang boleh digunakan oleh kerajaan semuanya ditentukan seharusnya dipatuhi dan tidak berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana badan tersebut.
Labels: | edit post
0 Responses

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...