cikgu YaTie
BAHAGIAN A
1. Bincangkan sistem politik Melayu sebelum camputangan British

2. Huraikan pengaruh agama lslam terhadap masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu
sebelum kedatangan Barat

3. Bincangkan faktor-faktor penentangan masyarakat Melayu terhadap pengenalan Sistem
Residen di Perak dan Pahang pada penghujung abab ke-19

4. "Rancangan penubuhan Malaysia merupakan satu usaha mengekang pengaruh komunis di Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Bincangkan pernyataan ini.

5. Jelaskan perubahan-perubahan Perlembagaan Tanah Melayu antara tahun 1946 hingga tahun 1957.

6. Bincangkan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa dari tahun 1957 hingga tahun 19963.


BAHAGIAN B
7. Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di India dan Myanmar sebelum kedatangan Barat.

8. Bincangkan dasar tutup pintu yang diamalkan di China dan Jepun sehingga pertengahan abad ke 19.

9. Bandingkan kesan- kesan Perjanjian Yandabo( 1826) dan Perjanjian Nanking( 1842).

10. Bincangkan tindakbalas masyarakat tempatan di Filipina dan Indonesia terhadap kuasa Barat pada abad ke-19.

11. Bandingkan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China dan Revolusi Siam pada awal abad ke 20.

12. Bandingkan peranan Jose Rizal dan Sukarno dalam gerakan nasionalisme di negara masing-masing.

Labels: | edit post
0 Responses

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...